TIN TỨC

Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội- Đường vào hai đại đô thị rộng mở

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.
Xã Kiêu Kỵ có diện tích đất tự nhiên 561,7 ha, với 7 thôn: Kiêu Kỵ, Chu Xá, Hoàng Xá, Gia Cốc, Báo Đáp, Trung Dương, Xuân Thụy và 2 khu dân cư: Thảm Len và Liên Cơ. (Nguồn ảnh: Google).

1. Mở rộng tuyến đường từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua đường Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua đường Kiêu Kỵ sẽ được mở rộng. Đoạn tuyến mở rộng thuộc địa bàn xã này dài khoảng 1,7 km. Trên thực tế, một đoạn của tuyến đường đã được mở rộng (từ chùa Kiêu Kỵ đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng). Đoạn từ chùa Kiêu Kỵ đến nút giao với đường Kiêu Kỵ (đoạn chợ Kiêu Kỵ) và nối tiếp đến Khu tập thể Mây Tre chưa mở rộng. Đoạn từ khu tập thể này đến Phố Dầu (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) đang thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.
Sơ đồ tuyến đường tư cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua đường Kiêu Kỵ sẽ mở rộng theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Google).
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.
Tuyến có điểm đầu ở đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn đầu tuyến đã thi công.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 4.
Đoạn từ chùa Kiêu Kỵ hướng về xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên chưa thi công.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 5.
Hình ảnh đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ (đoạn qua ngã tư Kiêu Kỵ).
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 6.
Từ khu vực Công ty Ladoda, tuyến đang thi công dở dang hưởng về xã Tân Quang.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 7.
Từ khu vực này đến Phố Dầu đã thi công xong.

2. Tuyến nối DT179 với DT379 qua Vinhomes Ocean Park và Ecopak

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến nối DT179 với DT379 qua hai khu đô thị lớn là Vinhomes Ocean Park Ecopark dài khoảng 4 km. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ khoảng 2,6 km. Tuyến đường này bắt đầu từ đường DT179 đoạn Nhà máy điện Thành An. Đoạn tuyến từ đây đên chùa Kiêu Kỵ cơ bản gần hoàn thành xong.

Đoạn từ chùa Kiêu Kỵ đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang tiến hành thi công. Đoạn từ cao tốc đến Ecopark chưa thi công và đoạn cuối tuyến khoảng vài trăm mét nối với đường DT379 đã thi công (đoạn từ đường DT379 vào khu biệt thự Vườn Mai).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 8.
Sơ đồ tuyến nối DT179 với DT379 qua Vinhomes Ocean Park và Ecopak. (Nguồn ảnh: Google).
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 9.
Tuyến đường này bắt đầu từ đường DT179 đoạn Nhà máy điện Thành An.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 10.
Tuyến đường đi qua KĐT Vinhomes Ocean Park.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 11.
Đoạn tuyến từ đây đên chùa Kiêu Kỵ cơ bản gần hoàn thành xong.

Đoạn từ chùa Kiêu Kỵ đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang tiến hành thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 13.
Đoạn từ cao tốc đến Ecopark chưa thi công và đoạn cuối tuyến khoảng vài trăm mét nối với đường DT379 đã thi công (đoạn từ đường DT379 vào khu biệt thự Vườn Mai).

3. Đường nối tuyến mục 2 với Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 2 với đường Kiêu Kỵ dài khoảng 1,7 km. Tuyến có điểm đẩu ở đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng bãi rác Kiêu Kỵ. Tuyến giao với đường mục 2 đoạn gần hầm chui sang thôn Xuân Thụy, Kiêu Kỵ. Đoạn từ đường mục 2 đến Kiêu Kỵ (cạnh trường mầm non Kiêu Kỵ) đã thi công xong. Đoạn cuối tuyến từ đường Kiêu Kỵ đến hết địa bàn xã này sang KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên chưa thi công.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 14.
Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 15.
Tuyến có điểm đẩu ở đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng bãi rác Kiêu Kỵ. Tuyến giao với đường mục 2 đoạn gần hầm chui sang thôn Xuân Thụy, Kiêu Kỵ.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 16.
Đoạn từ đường mục 2 đến Kiêu Kỵ (cạnh trường mầm non Kiêu Kỵ) đã thi công xong.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 17.
Đoạn cuối tuyến từ đường Kiêu Kỵ đến hết địa bàn xã này sang KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên chưa thi công.

090 345 0411