TIN TỨC

Hướng dẫn quy trình thủ tục lập vi bằng mới nhất 2021

Việc mua bán và chuyển nhượng nhà đất bằng cách lập vi bằng rất phổ biến hiện nay. Những thông tin về lập vi bằng là gì bạn có biết? Quy trình thủ tục lập vi bằng mới nhất 2021 có gì khác? Nếu bạn đang có nhu cầu về mua hay bán nhà đất qua hình thức lập vi bằng thì những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục [Ẩn] [Ẩn]

Lập vi bằng là gì?

Lập vi bằng là văn bản do người có thẩm quyền, công nhận hay ghi lại những sự việc quan trọng, hành vi được sử dụng làm bằng chứng tại những vụ việc liên quan đến xét xử hoặc là sự kiện mang tính pháp lý.

Việc lập vi bằng liên quan đến việc ghi chép lại những nội dung của sự kiện, bên cạnh đó còn ghi chép lại một cách đầy đủ và rõ nét những hình ảnh và băng hình hoặc những tài liệu liên quan minh chứng khác.

Quy trình thủ tục lập vi bằng

Bước 1: Đến văn phòng thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng.

Khách hàng có nhu cầu lập vi bằng sẽ làm việc với Thừa phát lại. Thừa phát lại sẽ tư vấn chi tiết cho khách hàng về quy định pháp luật có liên quan đến lập vi bằng mà khách hàng muốn.

Khách hàng muôn lập vi bằng sẽ điều thông tin vào phiếu yêu cầu lập vi bằng. Bên văn phòng Thưa phát lại sẽ kiểm tra tính hợp pháp của phiếu yêu cầu lập vi bằng.

Bước 2: Thỏa thuận và thương lượng lập vi bằng.

Khi đã thóa thuận và thương lượng tất cả các vấn đề liên quan, khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin trước khi lập vi bằng bao gồm: Địa điểm lập vi bằng, thời gian lập vi bằng, chi phí lập vi bằng,… đồng thời nếu văn phòng thừa phát lại có yêu cầu tạm ứng chi phí lập vi bằng khách hàng cũng có thể thực hiện với văn phòng.

Việc thỏa thuận lập vi bằng sẽ được lập thành 02 bản, Mỗi bên giữ 01 bản.

Bước 3: Tiền hành lập vi bằng

Thừa phát lại có quyền yêu cầu người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng giữa 2 bên để có thể đem lại sự chính xã và khách quan nếu thấy cần thiết. Thừa phát lại sẽ ghi chép nhận sự kiện mà mình chứng kiến một cách trung thực, khách quan.

Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng:

– Tên, địa chỉ văn phòng Thừa phát lại; họ và tên Thừa phát lại lập vi bằng;

– Thời gian, địa điểm rõ ràng lập vi bằng;

– Người tham gia chứng kiến khác (nếu có);

– Họ và tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng và nội dung yêu cầu lập vi bằng;

– Nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;

– Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực, khách quan của việc lập vi bằng;

– Chữ ký của Thừa phát lại lập vi bằng và đóng dấu văn phòng Thừa phát lại, chữ ký của những người tham gia chứng kiến khác (nếu có) và chữ ký của những người có hành vi bị lập vi bằng.

Kèm theo vi bằng có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh liên quan khác.

Vi bằng được lập thành 03 bản chính: 01 bản cho người yêu cầu, 01 bản cho văn phòng thừa phát lại và 01 bản gửi lên Sở tư pháp trực thuộc để đăng ký(Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày lập).

Bước 4: Thanh lý thỏa thuận lập vi bằng

Trước khi bàn giao vi bằng, Khách hàng ký vào sổ bàn giao vi bằng và thanh lý thỏa thuận lập vi bằng.

Sau khi khách hàng thanh lý thỏa thuận xong bên văn phòng thừa phát lại sẽ bàn giao 01 bản vi bằng chính cho khách hàng.

Trong thời giạn không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được vi bằng, Sở tư pháp sẽ vào sổ đăng ký của thừa phát lại. Trường hợp Sở tư pháp từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền không thuộc phạm vi lập vi bằng sẽ được thông báo bằng văn bản cho văn phòng thừa phát lại.

Vi bằng được coi là hợp lệ khi đăng ký ở Sở Tư Pháp.

Trên đây là Quy trình lập vi bằng mới nhất 2021. Mọi thông tin thắc mắc liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí 0903450411 để được hỗ trợ nhanh nhất.


090 345 0411