TIN TỨC

Vị trí cụ thể Khu công nghiệp quy mô 600ha ở Thái Bình vừa được Thủ tướng phê duyệt nằm ở đâu?

Vị trí cụ thể Khu công nghiệp quy mô 600ha ở Thái Bình vừa được Thủ tướng phê duyệt nằm ở đâu? - Ảnh 1.

Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ ” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener” aria-label=”UBND tỉnh Thái Bình (mở trong tab mới)”>UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, trong đó lưu ý về thực hiện đúng quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Nguồn tin: CafeF


090 345 0411